Nieuws

Nieuw KCNL-project: Natuurbetrokkenheid

Gepubliceerd op
12 november 2019

Het concept natuurbetrokkenheid staat in toenemende mate in de belangstelling van wetenschap en maatschappij. Er worden dan ook diverse programma opgezet om die te vergroten. Maar werken die programma' s wel? En hoe meet je dat dan? Daar probeert dit project antwoorden op te vinden.

Veel natuur(beschermings)organisaties bieden programma’s en voorzieningen in de natuur aan om (indirect) de natuurbetrokkenheid van mensen te vergroten. Hierbij kan het gaan om natuureducatie voor kinderen van de basisschool, het toegankelijk maken van natuur voor recreatie of bijvoorbeeld de aanleg van een buurttuin of vrijwillig landschapsbeheer.

In dit project willen we een verfijndere methodiek ontwikkelen om effecten te meten, en zo aanbevelingen geven voor wat werkt.

Meer informatie op de projectpagina Natuurbetrokkenheid.