Nieuws

Partnerraad 6 november 2018 kijkt naar toekomst KCNL

Gepubliceerd op
27 december 2018

De partnerraad van het KCNL op 6 november 2018 was een goedbezochte bijeenkomst met veel energie. Alle partners hebben samen nagedacht en gesproken over de toekomst van het KCNL. Het commitment is groot, de meerwaarde wordt breed erkend. Nu is het tijd om die om te zetten in eigenaarschap: een bijdrage voor de toekomstige structuur van het KCNL ook na 2020, als de LNV-financiering afloopt.

Uitgebreid verslag van de Partnerraad

De partnerraad van het KCNL op 6 november 2018 was een goedbezochte bijeenkomst met veel energie. Alle partners hebben samen nagedacht en gesproken over de toekomst van het KCNL. Het commitment is groot, de meerwaarde wordt breed erkend. Nu is het tijd om die om te zetten in eigenaarschap: een bijdrage voor de toekomstige structuur van het KCNL ook na 2020, als de LNV-financiering afloopt.

KCNL-voorzitter Peter van Dongen: doorontwikkeling

KCNL-voorzitter Peter van Dongen brengt bij de 41 aanwezigen in herinnering wat de Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek concludeerde: het KCNL-programma is helder, met nauw betrokken strategische partners en een effectief kernteam. Aandachtspunt is de financiering. Er is commitment in de volle breedte, maar nu moet dit zich vertalen in een bijdrage, cash of in kind. Ook zijn er binnen het onderwijsveld gesprekken met het Ministerie van LNV over de doorontwikkeling van de Groene Centre of Expertise (CoE’s) en de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s). Eind 2019 staat de eindreview van het KCNL gepland, waarin we een bestendige toekomstige structuur moeten laten zien. Daarom praten we deze partnerraadbijeenkomst over de doorontwikkeling van het KCNL.

Evelyne van Dongen, programmamanager KCNL: meerwaarde duidelijk

Evelyne van Dongen, programmamanager KCNL, vertelde dat we inmiddels kunnen stellen dat het KCNL meerwaarde levert op drie punten:

 • 'Onderwijshuis’, het delen en ontsluiten van kennis, bijdragen aan aantrekkelijk en up-to-date onderwijs
 • ‘Onderzoekshuis’, het ontwikkelen van nieuwe kennis, oplossingen en verdienmodellen in de praktijken
 • strategisch netwerk, het makelen en schakelen tussen partijen rondom een vraagstuk

De business case die ter bespreking voorligt is gebaseerd op twintig betalende partners die met elkaar de infrastructuur in de lucht houden. Dit is een reëel haalbaar scenario, maar soms is er ook nog ‘werk aan de winkel’, bijvoorbeeld over wat partners terugkrijgen voor hun bijdrage.

Hoe doen we het nu?

Onder begeleiding van het kernteam (zie foto) lopen er achtendertig projecten met een gemiddelde omvang van € 150.000 per project. Doelstelling is om nog ongeveer 1 miljoen aan nieuwe projecten te ontwikkelen. De publicaties zijn via links terug te vinden op de website van het KCNL. De deelname van mbo-studenten blijft wat achter bij de doelstellingen, daarentegen is het aantal hbo-studenten hoger. Het aantal betrokken mbo- en hbo-docenten is aanzienlijk hoger dan gepland.

Vooruitblik 2019 en verder

Het Jaarplan KCNL 2019 gaat heten ‘Van Start-up naar Scale-up’. De activiteiten van 2019 staan in het kader van het klaarmaken van de organisatie voor de toekomst:

 • uitrollen goede merk- en communicatiestrategie
 • organiseren kennisdeelbijeenkomsten
 • nieuwsbrief, filmpjes en social media
 • op grotere schaal organiseren kennisdeelbijeenkomsten
 • voortzetten gesprekken met LNV
 • in december 2019 eindreview

Workshops

In de workshops over 4 concrete KCNL-projecten werden mooie resultaten getoond, goede ideeën gepresenteerd, geïnteresseerd geluisterd en vanuit betrokkenheid kritisch en constructief met elkaar van gedachten gewisseld. Belangrijke conclusies:

 • KCNL brengt partijen bij elkaar die anders niet bij elkaar waren gekomen
 • KCNL-projecten bieden een alibi om te mogen innoveren
 • Er zijn uit projecten weer vervolgprojecten gerold
 • Projecten hebben partijen in het werkveld echt concreet verder gebracht op het gebied van klimaat, groen en verkeer

Uitgebreide resultaten van de workshops zijn te vinden in het verslag.

Voorstellen voor de toekomst

Tot slot ontstond een levendige discussie over doel en nut van de partnerraadbijeenkomsten en werden voorstellen voor de toekomst gedaan:

 • Het KCNL zorgt voor betrokkenheid van veel partijen, wat anders niet was gelukt.
 • Het programmamanagement moet blijvend partners sterk betrekken, zodat eigenaarschap groeit.
 • Tip 1: blijf insteken op betrokkenheid van mbo-studenten en -docenten.
 • Tip 2: verken de kansen en mogelijkheden om verbinding te maken tussen onderwijs en werkveld.
 • Tip 3: praat door met een groep gelijkgetypeerde partners op thema’s, bijvoorbeeld rondom natuurinclusieve landbouw.
 • Tip 4: organiseer thematische kennisdeelbijeenkomsten.

We kijken terug op een bijeenkomst met een goede opkomst, met opbrengsten waar we met elkaar de komende tijd mee verder gaan.

Uitgebreid verslag van de Partnerraad