Nieuws

Project Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen maakt vliegende start

Gepubliceerd op
14 juni 2018

In januari 2018 is een nieuw KCNL-project gestart: 'Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen'. In dit project wordt een visie ontworpen, zowel letterlijk als figuurlijk, over de potentie van Agroforestry als systeem, dat een stad als Nijmegen kan voorzien van regionaal geproduceerd voedsel.

Rapid Rural Appraisal

Omdat er weinig inhoudelijke informatie op papier staat, is de eerste stap geweest om een Rapid Rural Appraisal (RRA) uit te voeren. Een RRA is een onderzoeksmethodiek waarmee in korte tijd met veel mensen gesproken wordt, om op hoofdlijnen hun visie op een bepaald thema op tafel te krijgen. Hiermee heb je een uitstekende start voor vervolgonderzoek en andere activiteiten.

Een groep van dertig internationale masterstudenten (voornamelijk uit Afrika) heeft in mei dit onderzoek uitgevoerd in een periode van drie weken: een week voorbereiding, een week interviews en analyse en een week voor de afronding van de analyse, het opstellen van een rapportage en eindpresentatie.

EURAF-conferentie

Bij de aanvang van het KCNL-project Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen, bleek dat in mei 2018 een Europees congres was over agroforestry. Voor dit project een goede kans om zich internationaal te laten zien. Ondanks dat er nog weinig inhoudelijke projectuitkomsten waren op het moment dat de eerste versie van de conferentie-bijdrage ingediend moest worden, heeft de projectleider Suzanne van der Meulen toch een tekst ingediend. Hierin schetste ze het project en gaf aan waar het naar toe zou moeten gaan. Na een peer-review door collega-wetenschappers is de tekst geaccepteerd voor een posterpresentatie. Dit houdt in dat de concept-tekst verder is uitgewerkt en gepubliceerd is in de conference-proceedings. Voor de conferentie zelf is een poster gemaakt en gepresenteerd. Door een gelukkige timing konden de eerste resultaten van het RRA-onderzoek door de internationale studenten al op de poster gezet worden als ‘preliminary results’.

Meer over het KCNL-project 'Kansen voor Agroforestry in de regio Nijmegen'