foto Pixabay

Smooth Traffic Management

Het project Smooth Traffic Management wil dat leefomgeving een grotere rol gaat spelen in de route-afwegingen binnen navigatiesystemen. Leefomgevingsaspecten gaan daarmee deel uitmaken van de institutionalisering rondom zelfrijdende auto’s.

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Zie het vervolgproject Smooth Traffic Management II.

__________________________________________________________

Bij de Doe&Durf challenge 2016 van NL-Ingenieurs heeft het project ‘omgevingsbewuste mobiliteit’ van Antea Group de eerste prijs gewonnen. Dit project sluit aan bij de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende en autonome auto die minister Schultz van Haegen in de eerste helft van 2016 op de Europese agenda heeft gezet.

Innovatieve spelers zorgen dat het ‘spel van de stedelijke ontwikkeling’ op een vanzelfsprekende manier anders gespeeld gaat worden. Spelers als Tesla, TomTom, Uber en Google hebben eigen programma’s gericht op deze transitie in mobiliteit. De kansen en mogelijkheden worden voornamelijk gemotiveerd vanuit het perspectief van de bestuurder van het voertuig. Het betrekken van de leefomgeving bij mobiliteit blijft hierbij onbenut.

Smooth traffic

Het project ‘Smooth Traffic Management’ benadert mobiliteit nadrukkelijk vanuit omgevingsperspectief. Speerpunt daarbij is nader onderzoek naar de technologie rondom navigatiesystemen en hoe het gebruik hiervan binnen de samenleving zijn plek heeft gekregen of kan worden beïnvloed.

Dit project wil ervoor zorgen dat leefomgevingsaspecten een grotere rol gaan spelen in de route-afwegingen binnen navigatiesystemen. Leefomgevingsaspecten gaan daarmee deel uitmaken van de institutionalisering rondom zelfrijdende auto’s. Er wordt vanuit de sociale, technische en netwerk invalshoek aan dit doel gewerkt.

Technische mogelijkheden

Vanuit de sociale invalshoek wordt in beeld gebracht hoe bereid burgers zijn om bestaande navigatiesystemen anders te gebruiken met betrekking tot route-interventies. Met de opgedane kennis wordt gewerkt aan een technische applicatie, die op basis van enkele parameters, het genereren van routes beïnvloedt (de technische invalshoek).

Tijdens stakeholdersessies kunnen marktpartijen kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek en de technische mogelijkheden. Deze sessies zijn van belang om meer partijen kennis te laten maken met het omgevingsaspect binnen mobiliteit (de netwerkinvalshoek).

Onderzoek

Naast Antea Group en Hogeschool Inholland Delft zijn er andere belanghebbenden gebaat bij dit project. Het beschreven doel zal meer tijd vragen dan de duur van dit project. Met project sturen we aan op de implementatie van de leefomgeving en brengen we het potentieel in beeld dat onbenut blijft wanneer de leefomgeving niet meeweegt in de route-afwegingen.

Drie studenten Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft gaan het komende halfjaar bij Antea Group toegepast onderzoek doen naar gedrag, omgevingsfactoren en techniek in relatie tot route-afwegingen. De resultaten zullen worden voorzien van concrete aanbevelingen.

(Bron foto: Pixabay)

Tags:

  • duurzame stad
  • leefbaarheid
  • vergroenen van de stad
  • duurzame mobiliteit