Nieuws

Succesvol symposium Better Wetter

Gepubliceerd op
19 april 2018

Op donderdag 29 maart werd in Leeuwarden het symposium Better Wetter georganiseerd. Op het symposium kwamen ongeveer 150 deelnemers af.

Op donderdag 29 maart werd in Leeuwarden het symposium Better Wetter georganiseerd. Op het symposium kwamen ongeveer 150 deelnemers af.

Om het bodem- en waterbeheer in Noordoost Fryslân toekomstbestendiger te maken werken verschillende regionale organisaties samen in het programma Better Wetter. Van Hall Larenstein heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar meer duurzame vormen van (agrarisch) waterbeheer in het veenweidegebied van Noordoost Fryslân. De achtergrond, uitdagingen en onderzoeksresultaten vormen de rode draad binnen het symposium, waarvoor een aantal boeiende sprekers naar Leeuwarden komen.

Uitgebreid verslag symposium Better Wetter

KCNL faciliteert projecten

Binnen het programma Better Wetter speelt KCNL een rol, zoals door het faciliteren van de projecten Innovatie natte landbouw, Innovatieve Klimaat kanalen en Klimaatbestendigheid getoetst.