Nieuws

Website nilio.weebly.com maakt lesmateriaal natuurinclusieve landbouw breed beschikbaar

Gepubliceerd op
20 september 2018

Op de website nilio.weebly.com deelt de werkgroep Natuurinclusieve Landbouw van Nordwin College bestanden en links om docenten te helpen bij hun lessen over natuurinclusieve landbouw. Er is hierbij speciale aandacht voor de weidevogels.

De site nilio.weebly.com geeft een overzicht van artikelen, bestaand lesmateriaal, brochures en links naar relevante informatie.

Zie voor meer info het KCNL-project Natuurinclusieve landbouw en weidevogels