Project

Inrichting voor natuurbeleving

Hoe kunnen we natuurgebieden zó inrichten dat het beleven van natuur geoptimaliseerd wordt, kwetsbare gebieden beschermd blijven én mensen echt zelf een band met de natuur in het gebied krijgen? VHL en Natuurmonumenten ontwikkelen samen een cursus voor beheerders.

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Een interessant artikel met de resultaten is de vinden onder downloads in de kolom hiernaast.

______________________________________________________

Met behulp van diverse theorieën (Interpretation, Omgevingspsychologie, Placemaking, Leisure Leefstijlen in natuurbeleving) ontwikkelt Van Hall Larenstein in samenwerking met Natuurmonumenten een cursus voor beheerders die hun gebied gaan (her)inrichten voor recreatie.

Klantbril

De cursus laat beheerders een klantbril opzetten als ze naar hun gebied kijken. Ze kijken naar de ligging van het gebied te midden van andere recreatieplekken, de verhalen die juist voor dit gebied uniek zijn en wat bepalende factoren zijn voor verschillende vormen van natuurbeleving.

Ook wordt het curriculum van de VHL-opleiding Bos en Natuurbeheer herzien. De lessen over de recreatiefunctie over natuur krijgen hiermee een betere theoretische en praktische onderbouwing en een beter herkenbare plek in het hele curriculum van beschermen, benutten en beleven van natuur. Praktische onderbouwing wordt versterkt door de uitwisseling met Natuurmonumenten, theoretische onderbouwing wordt versterkt door advies van Leerstoelgroep Bos en Natuurbeleid van Wageningen UR.

Cursus

De cursisten en studenten krijgen de kennis aangereikt die nodig is om:

  • input te leveren voor een recreatievisie / het onderdeel recreatie in een natuurvisie
  • een globale visie op recreatie op breder niveau concreet te vertalen naar een plan voor de natuurbeleving in één natuurgebied
  • de inrichting te bedenken die daar het beste bij past
  • dit te doen in samenwerking met de omgeving

Samenwerkende partijen

Inrichting voor Natuurmonumenten is een samenwerking tussen Van Hall Larenstein (VHL) en Natuurmonumenten met advies van de leersteelgroep Bos en natuurbeleid. Het cursusmateriaal wordt ingezet in nascholingscursussen en in het curriculum van VHL. Daarmee is Inrichting voor Natuurbeleving een project voor natuurbeheerders van nu.

Foto boven: cursisten schetsen op kalkpapier een verbeterde inrichting voor natuurbeleving.

Foto onder: veldbezoek Schoorlse duinen: uitwisseling tussen beheerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer over inrichten voor natuurbeleving.

excursie.jpg

Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • kennisuitwisseling
  • gebiedsontwikkeling
  • recreatie
  • lesmateriaal
  • natuurbeleving