WKK-verbrandingsinstallatie voor goedkope laagwaardige biomassa

MPD is producent van duurzame energie en wil het aantal biomassagestookte installaties uitbreiden van twee naar zes stuks. Vanwege de groei in houtvraag en aanbod van laagwaardige biomassastromen wil MPD één ketel op laagwaardige stromen laten draaien. KARA wil hierop inspringen door een verbeterde installatie aan te bieden.

Doel van het project is te onderzoeken hoe meer goedkope laagwaardige biomassa kan worden ingezet in een verbrandingsinstallatie door onderzoek te doen naar de geschikte jaarrond beschikbare biomassamix, het toevoerconcept en de verbrandingsketel. Lagere brandstofkosten leiden tot goedkopere duurzame energieproductie en een groter deel van het binnenlandse biomassapotentieel wordt benut.

Realistische mixen van beschikbare laagwaardige biomassastromen worden geĆÆdentificeerd en gekarakteriseerd en hun eigenschappen gemodelleerd. Vervolgens wordt kritisch onderzoek verricht aan verbeteringen aan onderdelen van het ketelconcept en het toevoersystemen tegen acceptabele kosten. De biomassamix wordt hierop mogelijk weer aangepast om zo tot een optimale combinatie te komen tussen laagwaardige biomassamix en aanpassingen aan het systeem. Vervolgens worden de eigenschappen van de biomassamixen in ovenexperimenten getest, het brandstoftoevoerconcept bepaald en als prototype getest in een laboratoriumomgeving en het ketelontwerp verbeterd. Een nieuw logistiek inzamelingssysteem, opslag en mixmethode worden bepaald om jaarrond biomassa op specificatie te kunnen leveren. Op basis van de verbeteringen aan het toevoer- en ketelconcept wordt de meerprijs bepaald. Het financiĆ«le rendement wordt tot slot geoptimaliseerd. De projectresultaten worden gedissemineerd waaronder ook informatievoorziening naar de burgers.

Het project resulteert in een gevalideerd biomassa toevoer- en ketelconcept waarin gespecificeerde mixen van laagwaardige biomassa kunnen worden verstookt. De verkregen kennis wordt na afloop van het project gebruikt voor de ontwikkeling van een demonstratieproject