Menu

Praktijkgericht onderzoek HAO

Actueel

Inhoudsopgave
De vier hogescholen in het groene onderwijs (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland) ontwikkelen kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van kenniskringen en onderzoeksgroepen en onderzoeksverslagen en scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van het groen onderwijs. Daarnaast heeft ze ook buiten de schoolmuren haar waarde voor de beroepspraktijk en de samenleving. In dit portaal vind je informatie over en kennis van het praktijkgericht onderzoek in het hao.
Nieuws

Waardevol studentonderzoek naar een leefomgeving met stadsbomen: ‘Bescherm de airco van onze steden’

Groen Kennisnet besteedde al eerder aandacht aan stadsbomen en de mogelijke oplossingen van verschillende soorten bomen en beplanting voor het binnenstedelijk klimaat in de toekomst. Studenten aan de hogeschool Van Hall Larenstein deden onderzoek naar de invloed van droge zomers op de groei van stadsbomen. Een tweede groep studenten onderzocht het effect van beplanting op de gevoelstemperatuur in verschillende wijken. Wat zijn de resultaten?

Nieuws

Wat zijn de valkuilen bij je bedrijfsovername?

Bij de overname van een agrarisch familiebedrijf sta je voor grote financiële, juridische, fiscale en sociaal-emotionele uitdagingen. Zowel bedrijfsoverdragers, bedrijfsovernemers, maar ook de familie staat voor grote en ongelooflijk lastige beslissingen. Het maken van een rendabel bedrijfsmodel lukt vaak wel. Veel moeilijker is het sociaal-emotionele deel. Niet voor niets is het gezegde "met familie moet je wandelen, maar niet handelen".

Nieuws

Weidevogelbeheer en landbouw: zoeken naar balans

Weidevogelbeheer en een succesvol agrarisch bedrijf runnen, dat het kan laten diverse boeren zien. Een sterke motivatie om iets te betekenen voor hun omgeving is daarbij de basis. Beleidsmakers, onderzoekers en terreinbeheerders maken zich zorgen: kan de weidevogel nog gered worden? Want de regie ontbreekt. En dat helpt niet om boeren te motiveren.

De groene lectoraten

Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Hier vind je een overzicht van alle groene lectoren en de ontwikkelde kennis .

Video

Lectoren vertellen over kennis verspreiding

Groen Kennisnet op bezoek bij Astrid Manhoudt - lector weidevogels Van Hall Larenstein

Groen Kennisnet

Verspreiding kennis praktijkgericht onderzoek HAO : Rik Eweg, lector Hogeschool Van Hall Larenstein

Groen Kennisnet