Grutto, foto Thinkstock

Bodem

Een bodem bestaat uit minerale delen, water, lucht en organische stof. Circa 5% van de organische stof bestaat uit bodemleven. Dit bodemleven staat aan het begin van het voedselweb en vormt daarmee de basis voor ons voedsel.

Goed bodembeheer houdt in: goed zorgen voor het bodemleven, want zij reguleren en regelen de voeding voor de plant (nutriëntenkringloop), zorgen voor verbetering van de bodemstructuur en spelen een rol bij ziektewering.

Goed bodembeheer begint bij voldoende voedsel voor het bodemleven; ruige mest, bokashi, gewasresten of compost. Een hoger gehalte aan organische stof is niet alleen belangrijk vanwege het bodemleven, maar vervult meer wezenlijke bodemfuncties zoals watervasthoudend vermogen, vastleggen van CO₂ en goede doorwortelbaarheid van de planten. De wijze van bewerking van de bodem is ook een belangrijke factor om een goede bodemstructuur te behouden.