klaproos, foto Theo Rombouts, fotowedstrijd Groen Kennisnet

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

Natuurinclusieve akker- en tuinbouw vergt een omslag naar meer diverse akkerbouw en vollegrondteelten, zodat er biodiversiteit in tijd en ruimte ontstaat. Dit draagt bij aan een goede bodemvruchtbaarheid, betere water- en luchtkwaliteit en kan helpen bij natuurlijke plaagbestrijding.

Onderzoek naar opbrengsten die gehaald worden door toepassen van ruime vruchtwisseling en stroken- of mengteelten laten positieve resultaten zien. Het bemesten van de bodem met hulp van stikstofbinders, groenbemesting in combinatie met hoge kwaliteit dierlijke mest is een manier om de bodemvruchtbaarheid te behouden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan