regenwormen, foto Shutterstock

App Boeren met bodem en natuur

Om natuurinclusieve landbouw verder te ontwikkelen in de toekomst, zijn jonge boeren nodig die daadwerkelijk met natuur gaan werken op hun bedrijf. De app Boeren met bodem en natuur is ontwikkeld voor mbo- en hbo-studenten melkveehouderij om te leren over bodemkwaliteit en natuurinclusieve landbouw.

Om natuurinclusieve landbouw verder te ontwikkelen in de toekomst, zijn jonge boeren nodig die daadwerkelijk met natuur gaan werken op hun bedrijf. Kansen en mogelijkheden daarvoor moeten dan wel helder en bereikbaar zijn en dat vraagt om een aangepast lespakket op mbo- en hbo-niveau. De app 'Boeren met bodem en natuur' maakt deeluit van de lespakket en komt voort uit het project greener future for young farmers.

Voor studenten

Deze app is ontwikkeld voor mbo- en hbo-studenten melkveehouderij om te leren over bodemkwaliteit en natuurinclusieve landbouw. Studenten gaan met schep en deze app een graslandperceel in en leggen in de app vast hoe het staat met de bodem, planten, dieren en het landschap; waarbij alle eigenschappen van deze vier categorie├źn visueel, direct in het veld, te beoordelen zijn.

Op basis van de ingevoerde waarnemingen stelt de app een score vast en geeft aan waar problemen zitten. De student wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar oplossingen. De student kan maatregelen invoeren in de app, die bedoeld zijn om de probleemsituaties te verbeteren. Uiteindelijk krijgt de student het resultaat te zien van de maatregelen en een persoonlijke score (opgedane kennispunten) die aangeeft of de gekozen maatregelen zinvol waren.