Organisatie programma GKN 3.0

Gebruikersgroepen uit de doelgroepen waar GKN 3.0 zich op richt, zijn voortdurend betrokken. De stuurgroep representeert de domeinen waarvoor het programma werkt en stuurt de aanpak en voortgang van het programma. De adviesgroep, die een afspiegeling is van de stakeholders en doelgroepen, ondersteunt de stuurgroep door adviezen geven.