Akkerbouw

In een circulaire landbouw worden de kringlopen ’zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig’ gesloten. Je benut reststromen optimaal, beperkt afvalstromen en verspilt zo min mogelijk. Een akkerbouwer zal zich sterk richten op duurzaam bodembeheer. Hij zal zoveel mogelijk gebruik maakt van dierlijke mest, compost en gewasresten om het bodemleven te stimuleren.

Kunstmest wordt alleen gebruikt wanneer dat nodig is. Daarnaast maakt een akkerbouwer maximaal gebruik van agrobiodiversiteit: in de bodem en bij de teelt van gewassen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan