Partners

Het project Integraal aanpakken wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO en LLTB, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.