Partners

Netwerk Praktijkbedrijven

Het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’ is een initiatief van LTO Noord, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.

Het project is onderdeel van de integrale aanpak methaan en ammoniak in de melkveehouderij waarin meerdere projecten in uitvoering zijn. ZLTO, LLTB en LTO Noord zijn betrokken bij de verspreiding van de behaalde onderzoeksresultaten.