Energie en klimaat

Kringlooplandbouw kan een bijdrage leveren het halen van de klimaatdoelen, bijvoorbeeld door vastlegging van CO₂ in de bodem, efficiëntere benutting van akkerbouwgewassen of productie van emissiearme mest. Op deze pagina vindt u informatie over CO₂, methaan, energie besparen en duurzame energie

De landbouw moet ook een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Nederlandse boeren en andere landgebruikers tot 2030 jaarlijks 3,5 miljoen ton minder CO₂ uitstoten. Kringlooplandbouw zou kunnen bijdragen aan het halen van die klimaadoelen door bijvoorbeeld vastlegging van CO₂ in de bodem, efficiëntere benutting van akkerbouwgewassen of productie van emissiearme mest.

Daarnaast kunnen bedrijven werken aan energiebesparing of de inzet van duurzame energie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan