Innovatie

De omschakeling naar kringlooplandbouw verlangt innovaties, of zal innovaties uitlokken. Op deze pagina vindt u informatie over technische en sociale innovatie.

De omslag naar kringlooplandbouw zal veel innovaties vragen en uitlokken. Dat kan gaan om technologische innovatie zoals de toepassing van slimme technieken, precisielandbouw of andere technnieken. Maar het gaat ook om sociale innovatie. De transitie loopt via het boerenerf. Ondernemers zullen zelf de omslag moeten willen en kunnen maken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan