Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Maar het gaat niet goed met de boerenlandvogels. Ondanks bescherming door middel van agrarisch natuurbeheer staan boerenlandvogels onder druk door verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf.

Om die neerwaartse trend te keren is - voor het verbeteren van agrarisch natuurbeheer - het ontsluiten van nieuwe kennis uit onderzoek en de vertaling naar de praktijk is noodzakelijk. Dit portaal boerenlandvogels ontsluit die kennis.

.