zwaluwen, foto Pixabay

Erfvogels

Het erf biedt met zijn gebouwen en de variatie aan beplanting, tuinen en water ruimte voor veel vogelsoorten. De regio en het landschap zijn hier ook van invloed op. Met name soorten als boerenzwaluw, kerkuil, ringmus, huismus en spreeuw maken graag gebruik van de gebouwen en de beplanting op de erven.

Ook worden de erven gezien als stapstenen in het landschap voor bepaalde soorten die een groter leefgebied hebben. Door vergroting en verharding van de erven zijn beplanting en overhoekjes en de daarbij behorende rommeligheid verdwenen. Dit heeft een groot negatief effect gehad op het voorkomen van de erfvogels.

Binnen de zoekbox hieronder kun je zoeken met trefwoorden naar bronnen over het thema Boerenlandvogels: