EOTs

Binnen het CIV T&U opereren Expert Ontwikkel Teams (EOT's) die de inhoudelijke thema’s uitwerken tot innovatieve en inspirerende onderwijscontent. EOT's zijn tijdelijk van aard en bestaan uit experts uit het bedrijfsleven en het onderwijs. De uitwerking van de thema’s gebeurt volgens een gestructureerde aanpak. Uiteindelijk zal de onderwijscontent beschikbaar zijn voor het reguliere onderwijs (dagscholen) en voor cursus-onderwijs zoals bedrijfsopleidingen.

Voor meer informatie over de modules die momenteel door EOT's ontwikkeld worden klik hier.

Bent u lid van een Expert Ontwikkel Team? Klik hier voor de online samenwerkingsomgeving.