Openteelten, van kwantiteit naar kwaliteit naar vitaliteit

CoE (Center of Expertise) open teelten staat voor co-creatie. Co-creatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vanuit het onderwijs, hebben een viertal agrarische hogescholen, Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, hogeschool Van Hall Larenstein en InHolland in 2014 de krachten gebundeld. In CoE verband zijn lectoren, praktijkonderzoekers, docenten en studenten van deze hogescholen betrokken bij praktijkgericht onderzoek en onderwijs voor het bedrijfsleven.

CoE is gericht op de vitaliteit van de bodem, voor, tijdens, en na de teelt. Vanaf nu aangeduid als de drie aandachtsgebieden pre-field, in-field en post-field. Binnen deze drie aandachtsgebieden maakt de Centre of Expertise Open Teelten een aantal beloftes aan het bedrijfsleven en het onderwijs.

Open teelt

Het verbouwen van gewassen in de openlucht, wordt Open Teelten genoemd. Onder de Open Teelt, valt de teelt van de akkerbouw, fruit in boomgaarden en de bloembollenteelt. De insteek kan verschillen van bijvoorbeeld een biologische insteek tot bijvoorbeeld een meer hightech insteek, zolang de teelt echter uitgevoerd wordt in de openlucht, valt de verbouw van de gewassen onder de noemer open teelt.

Beter met minder

De afgelopen decennia, is het motto van de open teelt ‘beter met minder’ geworden. Deze insteek is noodzakelijk om te voorkomen dat de aarde waarin geteeld wordt, letterlijk uitgeput raakt. Een duurzaam gebruik van de bodem, oftewel de grond, is daarbij noodzakelijk. De bodem speelt bij de teelt van gewassen een cruciale rol. Kortweg, zonder grond geen open teelt, zonder open teelt geen bloembollen, appels en bloemkool.