Over Food

In het Centre of Expertise (CoE) Food bundelen de groene hogescholen - HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Vilentum en InHolland - hun gezamenlijke expertise.

Samen met bedrijven en organisaties in de food-branche werken deze hogescholen aan toegepaste kennisontwikkeling. Dit leidt tot innovaties in de markt én continue vernieuwing van het onderwijs.

Nieuwe impulsen en inspiratie

Het CoE Food richt zich op de doelgroep van food bedrijven en organisaties die voorop lopen in vernieuwing. Via gezamenlijke projecten met de groene hogescholen resulteert dit in concrete applicaties, zoals nieuwe producten, nieuwe marketing tools, nieuwe productieprocessen en nieuwe werkwijzen. Dit biedt nieuwe impulsen voor de food branche.

De samenwerking van bedrijven, lectoren, docenten en studenten levert vernieuwing van het onderwijs op. Het resulteert in studenten op hbo-niveau met kennis, vaardigheden en een attitude die goed aansluit bij de beroepspraktijk. Het resulteert tevens in lectoren en docenten die nauw contact onderhouden met de beroepspraktijk en hierdoor geïnspireerd worden.

Impact naar bedrijfsleven en onderwijs

Uiteindelijk gaat het erom dat deze kennisontwikkeling meerwaarde biedt voor de betrokken bedrijven en hogescholen.

Wat levert het op voor bedrijven?

  • Toegepast onderzoek met een langere looptijd
  • Nieuwe kennis en inzichten die bijdragen aan innovatie
  • Extra onderzoekscapaciteit
  • Contacten met specialisten op bepaalde vakgebieden van de hogescholen
  • Spin off op andere gebieden (bijv. excursies, gastdocenten, stagiaires, potentiële werknemers)

Wat levert het op voor hogescholen?

  • Praktijkkennis en ervaring voor zowel studenten, docenten als lectoren
  • Onderwijsmateriaal (o.m. opdrachten en praktijkvoorbeelden)
  • Diverse contacten met bedrijven, collega hogescholen en andere netwerk connecties
  • Ervaringen met complexe praktijkvraagstukken en toegepast onderzoek
  • Spin off op andere gebieden (bijv. excursies, gastdocenten, stageplaatsen, potentiële banen)