Lectoren

Onderstaand een overzicht van lectoren die zich bezig houden met de thematiek van CoE Open Teelten.

Precisielandbouw

Duurzaam bodemgebruik

World Potato City

  • Dr. Ir. P. Kooman, Aeres Hogeschool, p.kooman@aeres.nl
    • één assiociate lector i.o. HVHL

Gewaardeerde Businessmodellen

Post-harvest, keten en logistiek

Duurzaam ondernemen

programmering vanuit hogeschoolprofessionals

Big Data in de open teelten en voedselketens

Big Data in de Open Teelten is ontstaan vanuit vraagstukken uit precisielandbouw en duurzaam bodembeheer en aardappelketen.

Biobased en circular economy vanuit biobased gewassen

Biobased en circular economy is ontstaan vanuit biobased gewassen, duurzaamheid, het werkveld, marktvragen, de lectoraten en onderzoeksvragen.