Investeren in groene groei

Er zijn volop uitdagingen in de groene sector. Een goed functionerende arbeidsmarkt waarin talent wordt benut, is cruciaal om de strijd aan te gaan met de uitdagingen van morgen. Nederland loopt voorop op het gebied van een circulaire en koolstofarme economie, een duurzaam voedselsysteem, een leefbare omgeving en een vitale natuur. Groen onderwijs dat zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande kennispartner is voor grote maatschappelijke vraagstukken draagt daaraan bij.