De drijvende kracht achter de groene sector? Dat zijn mensen met de juiste groene kennis en vaardigheden. De concrete Groenpact-pilots verbinden die mensen aan de sector: dat is essentieel voor de kracht, de innovatie en het succes van Nederland op het internationale groene podium.

Actielijn Arbeidsmarkt:

Onderwijs moet aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt in de groene sector: flexibele en snelle aanpassingen zijn noodzakelijk.

Actielijn Cross-overs:

Versterken en vernieuwen van groen onderwijs op cross-overs met andere sectoren zoals ICT, techniek en zorg: succesvolle projecten vinden vaak plaats op het snijvlak van verschillende sectoren.

Actielijn Imago:

Bouwen aan het imago van de groene sector in Nederland als een relevante, innovatieve en aantrekkelijke sector om in te leren en te werken.

Actielijn Innovatie:

vergroten van snelheid van inhoudelijke vernieuwing in groen onderwijs en versterken van bijdrage aan innovatie van groen bedrijfsleven.

Actielijn Internationaal:

versterken van de internationale oriƫntatie van het groene kennis- en onderwijssysteem op alle niveaus.

Actielijn Leven lang leren:

versterken van permanente leer- en innovatiecultuur in de groene sector.