Disclaimer

Welkom op de website GroenPact. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

  • Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
  • GroenPact spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin GroenPact als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan GroenPact niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. GroenPact aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
  • GroenPact streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.
  • GroenPact heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot het GroenPact wenden via e-mailadres groenpact@gmail.com.
  • Op alle op de site aanwezig beeldmateriaal rust copyright. Via groenpact@gmail.com kun je contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.
  • Het gebruik van externe links op GroenPact kan tot gevolg hebben dat je deze site verlaat. GroenPact is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de GorenPact-site gekoppeld zijn.
  • Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je mailen naar: groenpact@gmail.com.
  • Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.